هم اکنون تقاضا بدهید

به درخواست‌نامه آنلاین بلربیز خوش آمدید

خطای فرم درخواست
قسمت 1 - مشخصات دانشجو
قسمت 2 - انتخاب دوره
(این بستگی به گزینه‌های رشته دارد، مشاور ثبت نام دانشجو در صورت لزوم شما را راهنمایی می‌کند)
قسمت 3 - اطلاعات تماس والدین، سرپرست و تماس اضطراری
قسمت 4 - بیمه و درمان
Please give details of any circumstances, including allergies and any reliance on prescription medicines. Completion of this form, including acceptance of terms and conditions, gives professional staff first aiders permission to administer first aid to you if required. If you indicate you have a medical condition, disability or special need this information will be passed to the student support unit at the University. Please note that consideration of how we can meet any special needs is separate from the assessment of your academic ability.
مشخصات باقی‌مانده
قسمت 5 - مشخصات کارگزار
قسمت 6 - قرارداد و امور مالی